Historia Śląskiego Centrum Muzycznego

Piętnastego września 1994r. w budynku "Szkoły Życia" na rybnickich Nowinach, rozpoczęło działalność Centrum Muzyczne - Muzyka i Ruch. Niewielu wtedy przypuszczało, iż powstaje nowa placówka, która w niedługim czasie wyraźnie zaznaczy swą obecność na muzycznej mapie Rybnika.

Pomysłodawca i założycielka Centrum - pani Ilona Kargul wyszła, jak się wkrótce okazało, naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społeczności zamieszkującej duże osiedle, na którym w dziedzinie rozbudzania zainteresowań kulturalnych, niewiele się do tej pory działo. Doświadczenia wyniesione z pracy z uczniami w Państwowej Szkole Muzycznej im K. i A. Szafranków, rybnickim ognisku muzycznym, jak również przed laty w ruchu amatorskim, pomogły jej spojrzeć dosyć szeroko na sprawę rozwijania zainteresowań muzycznych i artystycznych u dzieci w różnym wieku. Dlatego też, od samego początku istnienia, Centrum Muzyczne zaproponowało szeroki wachlarz kształcenia.

Pierwszy rok istnienia niezbicie dowiódł, jak bardzo potrzebna jest działalność tego rodzaju. Zachęciło to organizatorów do poszerzania i rozwijania zakresu działań. W kolejnym roku nawiązana została współpraca z przedszkolami oświatowymi, w których prowadzone są zajęcia z rytmiki i organizowane koncerty zapoznające m.in. z grą na różnych instrumentach. Ważnym wydarzeniem stało się wpisanie Centrum Muzycznego do ewidencji niepublicznych placówek artystycznych ministerstwa kultury i sztuki. Stało się to 12 kwietnia 1996r. Od momentu zaistnienia, Centrum Muzyczne organizuje różnego rodzaju publiczne koncerty, które spotykają się z uznaniem słuchaczy: "Gratulujemy wspaniałego pomysłu", "Dziękujemy za dostarczenie wspaniałych przeżyć artystycznych", "Dziękujemy za chwile relaksu i wielkie emocje. Oby tak dalej". To niektóre z licznych wpisów do kroniki Centrum.

Powiększające się grono zwolenników, prężna i pełna zapału kadra, która wydatną pomoc znajduje w radzie rodziców, działającej od początku istnienia Centrum. To dzięki nim Nowiny stały się bardziej rozśpiewane i umuzykalnione, a samo Centrum przyciąga coraz to nowych, chcących realizować siebie poprzez muzykę, śpiew i taniec.

6 Marca 2000r. Centrum Muzyczne zmieniło swoją osobowość prawną. Zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń pod nazwą "Śląskie Centrum Muzyczne - Muzyka i Ruch" z siedzibą w Rybniku. Stowarzyszenie to działa na terenie Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa Śląskiego. Dla właściwego realizowania swych celów, stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami naszego kraju.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Rybnik.Strona glowna Historia Oferta Pliki Kontakt